График на часовете за първи срок 2019/20 г.

График

на часовете за първи срок на учебната 2019/2020 г. за учениците от Първа АЕГ

 

1. блок 13:00 - 14:20 часа 

2. блок 14:40 - 16:00 часа

3. блок 16:20 - 17:40 часа 

4. блок 17:50 - 19:10 часа 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече