Областен кръг на олимпиадата по английски език

На 10 февруари 2018 година (събота) от 14:00 часа в 32. СУИЧЕ "Св. Климен Охридски" (за учениците от 8. клас), в 30. СУ "Братя Миладинови" (за учениците от 9. клас), в СПГЕ "Джон Атанасов" (за учениците от 10. клас) и в Първа английска езикова гимназия (за учениците от 11. и 12. клас) ще се проведе областният кръг на олимпиадата по английски език.

Всички ученици от Първа английска езикова гимназия, които са се класирали за областния кръг, следва да се явят в посочените училища домакини не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Продължителност на олимпиадата - 4 астрономически часа.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече