Областен кръг на олимпиадата по математика

На 03 февруари 2018 година (събота) от 09:00 часа в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" ще се проведе областният кръг на олимпиадата по математика.

Всички ученици от Първа английска езикова гимназия, които са се класирали за областния кръг, следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Времето за провеждане на областния кръг е:

  • за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;
  • за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече