Олимпиада по английски език - 06.01.2018 г.

Олимпиадата по английски език на 06.01.2018 г. /събота/ започва в 08:30 часа. 

Квесторите и учениците да се явят в 08:00 ч. в Първа английска езикова гимназия.

От ръководството.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече