Откриване на учебната година

На вниманието на всички ученици!

 

На 15.09.2017 година (петък) от 09:00 часа в двора на Първа английска езикова гимназия ще се проведе официалното откриване на новата учебна година. Всички ученици от 9. до 12. клас трябва да бъдат с училищните си униформи, а новоприетите осмокласници - официално облечени.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече