На вниманието на всички ученици

Всеки понеделник от седмицата е обявен за Ден на униформата в Първа АЕГ.

Напомнямe на всички, че задължително в този ден се явяват с елемент от униформата .

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече