На вниманието на всички ученици

На вниманието на всички ученици на Първа АЕГ за провеждането на общински кръг на олимпиадите по:

Математическа лингвистика на 11.01 /петък/ 2019 г. от 14:00 часа, продължителност 4 астрономически часа;

Английски език на 12.01 /събота/ 2019 г. от 8:30 часа, продължителност 4 астрономически часа;

Руски език на 12.01 /събота/ 2019 г. от 14:00 часа, продължителност 4 астрономически часа;

Физика  на 13.01 /неделя/ 2019 г. от 9:00 часа, продължителност 4 астрономически часа.

 

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече