Петдневен курс по разговорен английски език

Уважаеми родители и осмокласници,

 

От няколко години в Първа английска езикова гимназия се провежда петдневен курс по разговорен английски език в рамките на пролетната ваканция. Курсът се нарича "English in Action" и се води от квалифицирани преподаватели от Кентърбъри, Великобритания. Занятията са в групи между 12 и 18 души, 5 учебни часа по 50 минути, с междучасия и обедна почивка.

Под вещото ръководство на учителите и чрез много интерактивни занимания учениците значително подобряват комуникативните и речевите си способности на английски език. В края на курса се провежда шоу програма за родителите, а учениците получават сертификат за владеене на разговорен английски език на ниво B1.

За повече информация и записване се обръщайте към г-жа Фани Асенова - класен ръководител на 8. ж клас и старши учител по английски език в Първа АЕГ.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече