Провеждане на състезание по речеви умения на английски език за всички ученици от Първа АЕГ

На 06 октомври 2017 година, петък, от 11:00 часа в библиотеката на Първа английска езикова гимназия ще се проведе кастинг за състезанието по речеви способности на тема "Correction does much, but encouragement does more!". Класирането ще бъде извършено от Комисия, определена със заповед на директора на училището. Всички ученици на нашата гимназия могат да вземат участие в състезанието.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече