Стипендии

       За учениците от 12 клас:

Стипендиите за втори учебен срок на учебната 2019/2020 г. ще бъдат изплащани на 04 и 05 юни 2020 г.  в счетоводството  на училището срещу  документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки от 9:30 ч. до 15:00 ч.

        На учениците от 8 до 11 клас стипендиите ще бъдат раздавани от 15.06.2020 г. 

За повече информация следете сайта!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече