Стипендии от 8. до 11. клас

 За учениците от 8. до 11. клас:

Стипендиите за втори учебен срок на учебната 2019/2020 г. ще бъдат изплащани по график  в счетоводството  на училището срещу  документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки от 9:30 ч. до 15:00 ч.

График за раздаване на стипендии на учениците от 8. до 11. клас, както следва:

 18.06.2020 г. /четвъртък/ -     випуск 8. клас   

 19.06.2020 г. /петък/ -     випуск 9. клас  

 22.06.2020 г. /понеделник/ -     випуск 10. клас  

 23.06.2020 г. /вторник/ -     випуск 11. клас  

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече