Стипендии за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност

I. Първа група – високи постижения на олимпиади и състезания от календара на МОН:

 

1. Иоан Петров – 10а

2. Гиньо Ганев – 11г

3.Тина Спасенкова – 12е

4.Йордан Кюркчийски – 12д

5. Божидар Русев – 11г

6.Кристиан Сотиров – 12г

 

II. Втора група – високи постижения в състезания, конкурси и извънкласни дейности:

 

 1. Изабел Йончева – 10г
 2. Елена Кемилова – 10г
 3. Ясен Шопов – 11г
 4. Мария Петкова – 11г
 5. Гергана Дерменджиева – 10д
 6. Борислав Драганджиков – 11г
 7. Инна Петкова – 11г
 8. Светлин Попиванов – 12д
 9. Елена Килфанова – 11д
 10. Николай Дерменджиев – 11д
 11. Валентина Великова – 10д

 

III. Трета група – за активна извънкласна дейност:

 

1.Наташа Юсева – 11а

2. Любомира Алексова – 11д

3. Свилен Иванов – 10а

4. Мина Николова – 10в

5.Христина Енчева – 10б

6.Стефан Караджов – 12е

7. Симеон Борисов – 11д

 

 

IV. Четвърта група – за постижения в предприемачество и иновации:

 

1. Александър Николов – 11д

2. Кристиян Какалов – 11в

3. Константин Николов – 11в

4. Джулиана Василева – 11б

5. Теодор Даскалов – 11д

6. Кристияна Михайлова – 11в

7. Рая Недялкова – 11е

8. Божидара Спасова – 11е

9. Ванеса Димова – 11е

10. Диян Василев – 11а

Стипендиите могат да бъдат получени от 08:30 до 15:30 ч. в счетоводството на Първа английска езикова гимназия.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече