СЪОБЩЕНИЕ

Младежкият съвет на Американското посолство отправя покана за участие в програмата "Наследството на Б. Франклин", която ще се проведе от 03.04.-06.04.2020 г. в Американския университет в гр. Благоевград. В програмата могат да кандидатстват ученици от 9,10,11 клас, както индивидуално, така и в екип от двама.

Краен срок за кандидатстване 23.02.2020 г. Платформата за кандидатстване и пълна информация можете да откриетена сайта и в библиотеката.

https://forms.gle/CBTTYBmw6jNEAvjE9

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече