ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧАЛОТО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Обявената грипна ваканция за гр. София е от 27.01. до 04.02.2020 г. включително.

05.02./сряда/ е междусрочна ваканция по заповед на МОН.

Учениците  на Първа АЕГ да се явят на 06.02./четвъртък/- "А" вариант по следния график утвърден от Директора:

Учениците определени по график за приравнителни изпити ще бъдат уведомени от канцеларията на гимназията за новите дати.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече