Получаване на социални стипендии

На вниманието на учениците, които получават социални стипендии:

от 12.10.2020 г. в счетоводството на Първа АЕГ  се изплащат социални стипендии за летните месеци- юли,август и септември 2020 г., срещу  документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече