Седмична програма  за втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Тук можете да видите новата си седмична програма за втори срок на учебната 2021/22 година, като кликнете на линка: /media/files/Tablo.pdf

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече