Информация за традиционното ежегодно пътуване до Лондон

Тази година Първа английска езикова гимназия ще продължи своята традиция и ще предостави възможност на своите ученици да посетят Лондон и да упражнят своя разговорен английски език.

Примерни дати за пътуването - 28 март или 11 април 2019 година.

Срок за записване - 31.10.2018 година.

За повече информация и за записване - отдел "Счетоводство" на Първа АЕГ

Телефон за връзка: 02 944 10 25

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече