Учебниците, по които нашите осмокласници ще учат през учебната 2017/18 г.

1. Учебник по математика - "Булвест 2000" - при всички учители;

2. Български език и литература - "Просвета" - преподавател г-н Павел Павлов;

2.1. Български език на издателство "Булвест 2000" и литература на издателство "Скорпио" - преподавател г-н Валентин Георгиев;

3. Информационни технологии - "Просвета" - при всички учители;

4. Музика - "Булвест 2000" - при всички учители;

5. Философия - "Педагог" - при всички учители;

6. Изобразително изкуство - "Булвест 2000" - при всички учители;

7. Английски език - "Пиърсън Лонгман" (Focus for Bulgaria) - при всички учители и се набавя от училището.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече