Разпределение на осмите класове според втория ЧЕ и профила

8А - АЕ/РЕ;

8Б - АЕ/ИСП/БЕЛ;

8В - АЕ/ИСП/Мат.;

8Г - АЕ/НЕ/БЕЛ;

8Д - AE/НЕ/Химия и ООС;

8Е - АЕ/ФЕ/БЕЛ;

8Ж - АЕ/ФЕ/Мат.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече