На вниманието на учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ език!

Regional Olympiad in English – 07.02.2021 – 14 h

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  1. Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 63.
  2. Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ 48.
  3. Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул. „Траянова врата“ №26.
  4. Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас  следва да се явят на 7 февруари 2021 г. в 13:30 ч. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ 60.
 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече