Представители на издателство "Захарий Стоянов" и академици по история от БАН на гости на Първа АЕГ

На 30 ноември 2016 г. в Първа английска езикова гимназия се състоя среща с издателство „Захарий Стоянов“ и изтъкнати академици по история от БАН. Събитието бе осъществено с любезната подкрепа на д-р Ирена Димитрова - Директор на Дирекция „ПИСТ“ - Столична община. 

Гимназията ни бе избрана за домакин на срещата, осъществена по инициатива и дарителски проект на издателство "Захарий Стоянов". Учениците имаха изключителната възможност да разговарят с известните изследователи на българската история – академик Георги Марков, академик Константин Косев, както и г-н Иван Гранитски – Директор на издателство „Захарий Стоянов“.

Подобни инициативи са изключително важни, защото дават възможност на младите хора да се докоснат до българския дух, култура и история. 

В края на срещата Първа АЕГ получи от издателство „Захарий Стоянов“ фундаментални произведения и изследвания на историческа тематика. 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече