Благодарствено писмо от учениците на Първа АЕГ

Уважаема госпожо Директор,

Уважаеми Преподаватели,

В деня на народните будители бихме желали да поднесем нашите благодарности към вас за усилията и грижите, които полагате към нас учениците. Благодарим за емоционалната подкрепа, за професионализма и търпението. Желаем ви да останете всеотдайни към професията, защото освен знанията по предметите, които изучаваме, ние порастваме и се формираме като личности. Уверени сме, че с общи усилия нашата гимназия ще продължи да изгражда пълноценни личности.

Честит празник, Будители!

От името на УС и всички ученици на Първа английска езикова гимназия.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече