Дванадесетокласникът Антон Чолаков е лауреат от състезанието на EUSP 2018

Ученикът от 12. клас на Първа английска езикова гимназия Антон Чолаков е лауреат от състезанието на Европейския ученически парламент (EUSP 2018) - "Бъдещето на мобилноста", проведено на 27 и 28 януари 2018 година под патронажа на Столична община.

Възпитаникът на гимназията ще участва във финалното състезание на Европейския ученически парламент в гр. Тулуза, Франция.

С гордост поздравяваме Антон Чолаков и му желаем много бъдещи успехи.

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече