БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

Екипът на Първа АЕГ с гордост съобщава, че в резултат на благотворителната кампания и Коледния благотворителен концерт, проведен на 22.12.2022г., е събрана сумата от 8000 /осем хиляди/ лева, която е внесена по сметката на благородната инициатива на Президента на Р България "Българската Коледа"!

Благодарим на всички за съпричастността и нека доброто винаги да бъде с нас!

Светли и здрави Коледни и Новогодишни празници!

 

От ръководството на Първа АЕГ

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече