Важно съобщение до всички - учители, ученици и родители

            Уважаеми колеги, настоящи и бивши ученици, родители и приятели на Първа АЕГ!

Всяка година нашето училище участва в различни благотворителни кампании, но най-важната е инициативата "Българската Коледа", която тази година ще помогне на децата с хронични заболявания.

Призовавам всички, които са част от нашето училище да отворят сърцата си за нуждаещите се деца на България и да закупят дарителския билет!

Бъдете здрави и благородни!

Директор-Нели Петрова

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече