Благотворителност и талант в Първа АЕГ

С участие на талантите от духовия оркестър, рок-бенда, фолклорния състав, мажоретния  състав, класическия хор, вокалната група и още много атрактивни изпълнения  протече 12-ят благотворителен  концерт на Първа английска езикова гимназия в подкрепа на инициативата „Българската Коледа”. Тази година тя е насочена към последваща грижа на спасения детски живот. Събитието се състоя на 22.12.2017 г. в аула „Максима“ на УАСГ.

Коледният концерт  е  емблематична традиция от културния календар на Първа АЕГ и  има  за цел да  допринесе, както за възпитаване на човечност и съпричастност в младите хора, така и за разгръщане на техния творчески  потенциал. Той дава изключително широко поле за изява на многостранните  таланти на учениците.

Концертът е кулминацията на благотворителните дейности, съпътстващи седмицата преди Коледа, в която клубовете на гимназията ни представят свои продукти и произведения, и събраните средства също се внасят по сметката на Българската Коледа.

Благотворителният концерт „Българската Коледа“ е истински празник за ученици, учители, родители и приятели на Първа английска езикова гимназия.

Тази година събраната сума в размер на 4000 лв. е предоставена на  „Българската Коледа“в подкрепа на спасения детски живот.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече