Българска делегация в "Модел на Европейския парламент"

      Българската делегация, представлявана от учениците Рафаела Йонтова, Татяна Макариева, Таня Беджева и Мартин Котулов от Първа английска езикова гимназия, гр. София, и Преслав Танчев от ЕГ “Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч, с ръководители г-жа Нели Петрова - Директор и г-жа Наталия Кирякова,  участва успешно в 51 международна сесия на младежката модулация „Модел на Европейския парламент“ в Република Малта от 09 до 16.11.2019 г.

Делегатите се справиха отлично с предизвикателствата да дават интересни и интелигентни решения по най-актуалните проблеми за развитието на ЕС и Европа.

Темите, по които работиха, бяха свързани с образованието на младите хора, със съвременния пазар на труда, с миграцията, с развитието на различните региони в Европа и света.

Ръководството благодари на делегатите и желае успех на всички участници в сесията!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече