Важно! - Общински кръг на олимпиадата по лингвистика на 06.01.2024 г.

   Напомняме, че общинският кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 06.01.2024 г. (събота) от 09.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60. 

Учениците следва да се явят на 06.01.2024 г. в 08.30 ч. в Първа АЕГ , като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече