СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 4. ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Свободни места за пети етап на класиране в Първа английска езикова гимназия към 16.08.2023 г.

1. Паралелка: 0649 - Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ – 2(две) места за младежи

2. Паралелка: 0672 - Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ – 1(едно) място за младеж

3. Паралелка: 0727 - Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ – 1(едно) място за младеж и 1(едно) място за девойка

4. Паралелка: 3349 - Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ – 1(едно) място за младеж

 

ГРАФИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРО КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи на 01.09.2023 г.  /петък/  - от 9.00 до 16.00 часа в канцеларията на Първа АЕГ.

Обявяване на резултатите от класирането : на 04.09.2023 г.  /понеделник/  - до 12.00 часа.

Записване на учениците : до 05.09.2023 г.  /вторник/  - до 16.00 часа.

Необходими документи за кандидатстване според Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката:

  1. Заявление до директора (по образец от училището).
  2. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас в оригинал.

Класирането  се извършва от комисия, назначена със заповед на директора , според бала на кандидатите от възходящ към низходящ ред.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече