Съобщение

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба № 10/ 2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се обявява едно свободно място за младеж в 8 кл., профил: "Чужди езици" - АЕ интензивно изучаван, втори чужд - немски за уч. 2023/2024г. Документите за кандидатстване ще се приемат на 09.11.2023г. от 9.00ч. до 13.00ч. в канцеларията на училището. Класирането по бал от НВО ще се извърши от комисия до 16.30ч. на 09.11.2023г. Необходими документи : заявление по образец, копие на Свидетелството за завършен 7. клас, копие на удостоверение за раждане.

Записването на класирания на първо място младеж е на 10.11.2023 година /петък/ до 12:00 часа с оригинал на Свидетелство за завършен 7. клас.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече