Официално връчване на наградите от Литературния конкурс за писане на есе в памет на г-жа Бонка Бъчварова

         На 10.11.2023г. се състоя официалното връчване на наградите от Литературния конкурс за писане на есе в памет на г-жа Бонка Бъчварова, дългогодишен директор на гимназията и преподавател по БЕЛ.

Журито в състав - почетен председател проф.д.ю.н. Ат.Семов, председател-г-жа Ев.Средкова-гл. учител по БЕЛ и членове, преподаватели по БЕЛ и философия - Ант. Иванова, М.Данчева, В.Георгиев и П.Павлов оцени високо творческата работа на всички зрелостници и класира, както следва:

Първа награда - Виктория Георгиева - 12 Б кл.

Втора награда - Алис Димишева - 12 Б кл.

Трета награда - Елена Башева - 12 Д кл.

 

На церемонията присъстваха г-н Емил Ялнъзов - наследник на г-жа Бъчварова и основен спонсор на конкурса, писателят Георги Господинов и представителите на Обществения съвет и Училищното настоятелство, които също спонсорират провеждането на конкурса.

На победителите и на всички участници желаем много нови и интересни предизвикателства и превземане на върхове в попрището, което ще изберат след дипломирането си в Първа АЕГ!

Конкурсът продължава традиционно и през следващата учебна година.

         От ръководството

   

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече