Втора Международна среща по програмата "Еразъм+"

В началото на месец ноември, 2017 г. се проведе втората Международна среща на участниците от Първа английска езикова гимназия - София, гимназия "Греве" - Копенхаген и българското училище "Паралел 43" - Рим. Срещата е по проекта на програмата "Еразъм+" КA2 2016-1-BG01-KA201-023726, с наименование "Училищата в миналото, настоящето и бъдещето на своите столици".

Участниците и техните ръководители обмениха своите проучвания за съответните столици и бяха представени презентации и видеофилми за българските и датските следи в Рим. Разгледани бяха музеите на Ватикана, които дообогатиха познанията на участниците в проекта за миналото на трите столици. Основната част от изследванията и обмена се състояха в Българския културен институт в Рим.

Посланикът на Р България в Италия г-н Марин Райков прие всички ученици и ръководители в Посолството, запозна се с целите и резултатите от проекта, отговори на много въпроси.

В двора на Българския културен институт всички участници в проекта засадиха маслиново дръвче с послание за бъдещите поколения. 

Проектът продължава и през следващата 2018 година.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече