Вълнуваща среща с първият випуск на гимназията

       На 08.06.2022 г. първият випуск на 114 гимназия "Л. Димитрова" (днешната Първа АЕГ) отбеляза своя 60 годишен Юбилей.

Трогателната среща бе уважена от ръководството и екипа на Първа АЕГ със "сладък" поздрав-бутикова торта с логото на гимназията, както и всеки един от възпитаниците на випуск 1962 г. получи диск с документалния филм "Първа АЕГ - тогава и сега".

 


 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече