Гордеем се с нашите възпитаници!

           На 9 февруари се състоя награждаването на отлично представилите се ученици на Четиринадесетото национално състезание по творческо писане на английски език.

Нашата възпитаничка Михаела Кунторова от 11 "Б" клас е един от тримата победители във възрастовата група 16-18 години.

Успехът е впечатляващ, защото в конкуренция са влезли над 3900 ученици от 185 училища в цялата страна.

Поздравления и за преподавателите по английски език г-жа Антония Олсън, Кристиян Русев, Капка Николова, Карол Хауърд.


 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече