Гордеем се с постиженията на нашите ученици и преподаватели!

През м. май духовият оркестър на Първа АЕГс диригент г-жа Скрильова, участва в Националния преглед на ученическите духови оркестри, гр. Вършец и беше отличен със статуетка и грамота за отлично представяне.

Мажоретният състав с ръководител г-н Кралски  и духовият оркестър на Първа АЕГ с диригент г-жа Скрильова, съвместно с гвардейската рота на Президента на РБългария откриха тържественото честване на 24 май- Денят на светите братя Кирил и Методий и на славянската писменост и култура. Нека да се насладим на красотата и младежкия дух!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече