Гордеем се с постиженията на нашите ученици и преподаватели!

        От 07 до 14 май 2022г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе 55-та Международна сесия на младежкия проект "Модел на европейския парламент". България беше представена от делегация от ученици на Първа АЕГ. По време на сесията бяха разисквани най-важните проблеми на съвременна Европа и приноса на младите хора в решаването им. Делегатите разработиха 10 резолюции, които се разгледаха от Общото събрание на модулацията ЕП. В сесията участваха представители на всичките държави-членки на ЕС- над 250 средношколци и техните ръководители. Нашите ученици се представиха отлично в резултат на сериозна предварителна подготовка, отлично владеене на английски език и добри комуникативни умения. Участието им беше подкрепено от Представителството на ЕК в България. Поздравления за нашите млади бъдещи дипломати!

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече