Гордеем се с постиженията на нашите ученици и преподаватели!

 Учениците от екоклуба "Зелена детелина" при Първа АЕГ от няколко години поддържат кварталната градинка на пл. "Черешово топче", за да радват всички граждани и най-вече децата. В навечерието на 1-ви юни-Денят на детето учениците освежиха боята и подготвиха площ за изграждане на малък алпинеум. Под ръководството на своя ръководител г-н Иванов, участниците в екоклуба с ентусиазъм и творчество облагородяват това зелено кътче в столицата.

   

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече