Гордеем се с постиженията на нашите ученици и преподаватели!

    На 10 май 2022 год. за пореден път се проведе инициативата "Мениджър за един ден" по програмите на "Джуниър Ачийвмънт". Учениците от Първа АЕГ  Александра Манасиева и Марио Николов бяха одобрени да са част от екипа на ОББ в две различни направления - мениджър на правния отдел и мениджър на отдела за разработка на асистенти "Кейт". Любезният и усмихнат екип на банката разказа любопитни факти от историята на банката и предизвикателствата, които са преодолявани по време на Ковид кризата. В Surf Studio всички участници се запознаха с бъдещите проекти на банката и възможностите за кариерно ориентиране. Най-ценното от праграмата е, че младите хора имат възможността да изразят своето мнение и като бъдещи клиенти на банката, и като бъдещи банкови служители. Участниците се потопиха в реална работна среда и пробваха своите възможности, работейки върху истински задачи, поставени от екипа на ОББ.

Ученикът Йордан Павлов участва като млад мениджър в Sopharma trading. Според него чувството да се потопиш на живо в работата на фармацевтичните експерти е уникално.

Ръководството на гимназията поздравява всички участници в инициативата "Мениджър за един ден" !

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече