ГОРДЕЕМ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЧКИ

     Нашите ученички Рада Калайджиева – 10. Г клас и Виктория Георгиева от 10. Б клас са победители в конкурса за написване на есе по повод 200 години от рождението на Георги Сава Раковски, организирано от Столична община и РУО- София на МОН. На 14.04.2021 г. в парк „Княз-Борисовата градина“ пред паметника на Раковски се състоя тържественото четене на есетата.

Ръководството поздравява ученичките и изказва благодарност на техния преподавател по БЕЛ -  г-жа Р. Даскалова.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  

  

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече