Гордеем се с постиженията на нашите ученици и преподаватели!

Ученици на Първа АЕГ, които показаха високи  академични постижения на  националните кръгове на олимпиади от Националния календара на МОН за учебната 2021/2022 г.

Български език и литература:

Елена Башева,11.д

Руски език:

Весела Гушева, 12.ж

Михаела Грънчарова, 12.а

Александър Цертий, 9.а

Габриела Георгиева, 9.а

На Европейската олимпиада по статистика се класираха Николина Ямболиева, 12.д и Марина Михайлова, 12.д.

Национален кръг по География и икономика:

Виолета Баджакова, 11.е

Ръководството на Първа АЕГ изказва благодарност и поздравява класираните ученици , техните преподаватели и родители!

На всички пожелаваме много нови успехи и чудесна лятна ваканция!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече