Гордеем се с учениците на Първа АЕГ

  • Първа АЕГ поздравява учениците – Калина Стоянова, 9. А клас; Мая Маринова, 9. А клас; Биляна Манасиева, 9. А клас; Габриела Георгиева, 10. Д клас и Дмитрий Гиренко, 12. Ж клас,  класирани за Национален кръг на националната олимпиада по руски език и за отличното им представяне на областния кръг.

Ръководството изказва специална благодарност на г-жа Сн. Станчева – старши учител по руски  език в Първа английска езикова гимназия за сериозната и отговорна подготовка.

Желаем успех на участниците в Националния кръг!

  • Ръководството поздравява Максим Христов, 11.д клас; Христо Калинов, 11. ж клас и Денис Василев, 11. ж клас за успешното им участие в областния кръг на олимпиадата по информационни технологии със своите авторски проекти, както и техните преподаватели г-н Д. Керемидчиев и г-н С. Цветков.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече