Гордеем се с учениците на Първа АЕГ

Първа АЕГ поздравява учениците – Здравко Иванов, 8. В клас; Рада Кирева, 8. Д клас и Амелиа Добрева, 11. Д клас,  класирани за Национален кръг на националната олимпиада по английски език и за отличното им представяне на областния кръг.

Ръководството изказва специални благодарности на преподавателите по английски език в Първа английска езикова гимназия за сериозната и отговорна подготовка.

Желаем успех на участниците в Националния кръг!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече