Директорът на БНУ  "А&И Пейкови" за участието в европейския проект по програма "Еразъм+"

 

Тук може да намерите текстови и снимкови материали, както и изследвания от различните фази на дейностите, извършвани от италианските ни партньори.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече