Дни  на отворените врати  в Първа АЕГ

            Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

На 27 .04, 28 .04 и 29.04.2022 г.  от 8.00 до 14.00ч. , Първа АЕГ ще отвори врати за всички, които имат желание да се потопят в академичната и творческа атмосфера на гимназията.

Каним  всички кандидат-гимназисти и техните родители, на които им предстои сериозния  избор на училище за продължаване на  образованието след 7. клас,    да посетят Първа АЕГ.

Ще имате възможността да се запознаете с учебния процес,  материалната база , богатството на извънкласни дейности, които предлага гимназията, както и да се срещнете с нашите преподаватели и административния екип.  Тук можете да видите графика за посещението на учебните часове .

 

Любителите на шахматния спорт ще могат да се включат в блиц- турнира по шахмат, за купата на Първа АЕГ,  който ще се проведе на 29.04.2022 г.

Очакваме Ви!

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече