Добра педагогическа практика по английски език в Първа АЕГ

     Над 30 преподаватели от различни училища в столицата, както и ст. експертът по ЧМЕ от РУО София-град г-жа В. Влахова, присъстваха на добра педагогическа практика по английски език и ИТ, която се проведе на 22.02.2024г.  в STEM кабинета на Първа АЕГ с ученици от 8. клас. 

Целта на интерактивния урок бе да се покажат възможностите за едновременното усвояване на знания по два учебни предмета, развиване на креативните умения на учениците и работа с дигиталната платформа "Canva". Учениците работиха отлично с възможностите на компютърните технологии, за да постигнат необходимото ниво на новото лексикално и граматическо съдържание по английски език.

Младите преподаватели, г-жа Ив. Станковска и г-н С. Цветков, показаха отлична подготовка и нови подходи при работата с учениците.

     Желаем им успех в професионалното развитие!

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече