Доброволецът  от Първа АЕГ в борбата с вируса

          Емил Димитров от 12. в е един от възпитаниците ни, които се занимават с доброволчество. 

Той е вдъхновяващ пример за това, че младите хора са активни, ученолюбиви, състрадателни и социално отговорни  личности. 

Пожелаваме му успех!

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/dobrovolets-emil-dimitrov-v-tsentra-na-bitkata-s-koronavirusa?fbclid=IwAR3dHg-YG36-K9fkdS-FG4mn2uaJy0SbS9yne-BaHsF2kgwIVmKxz0VYnpo

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече