Еко -ваканция в...София

На 30.08.2019 г. ученици от клубовете"Доброволци в действие"  и  "Зелена детелина" продължиха и организираха "лятно почисване"  на територията на  градинката на ул. "Скайлер" и площад "Черешово топче". От месец април  градинката е стопанисвана и разкрасявана от  възпитаниците на Първа АЕГ, превръщайки я  в чисто и приятно място през горещите дни.

Благодарим на учениците от Първа АЕГ, които системно и с ентусиазъм се грижат за своята градинка на пл. "Черешово топче"!

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече