Заедно в час ви съветва...

         " Знаем, че за учителите работното време не е от 9 до 5, дори без глобална пандемия. В ситуация на дистанционно обучение времето за преподаване, лични разговори с ученици, родители, колеги, подготовка, адаптиране на уроци и изучаване на нови технологични платформи сякаш става още по-трудно да влезе в нормални граници, така че всеки един да запази своята психическа и физическа устойчивост, спокойствие и в крайна сметка да бъде ефективен в работата си. Затова и в края на четвъртата седмица от началото на дистанционното обучение обръщаме внимание на стратегии, добри практики и полезни идеи как да поставим ефективно граница между служебното и личното време." https://ivanov.cmail20.com/t/ViewEmail/d/2AF9D05D811D98452540EF23F30FEDED/498915535B0BFB82F039C523302FD418

3 стратегии за разделяне на личното и служебното време

Стратегия 1: Ясни физически граници

Стратегия 2: Делегиране на учениците

Стратегия 3: Създаване на тематични групи за колеги, ученици, родители

Едно наум (от учителите)

      "Имайте предвид, че за всеки границата между служебно и лично време е различна. В момента всички преминаваме през много несигурна и непозната ситуация, затова  и много учители целенасочено прекарват повече време в работни задачи и подкрепа на ученици, родители и колеги, защото искат да са до тях и да бъдат максимално полезни. Затова и с тази тема по-скоро ви напомняме да си давате ясна представа за собствените си граници и да търсите преди всичко хармония, а не баланс в разпределянето на времето за работа и свободно време."

Още няколко кратки съвети от учители:

 

 • Използвайте слушалки, по-лесно и бързо отговаряте и по-лесно се изолирате, ако нямате отделна стая, в която може да работите.

 • Направете си график, който отговаря на вашият режим и работа. Отделете достатъчно време за почивки в него, за да бъдете съсредоточени и ефективни, когато работите.

 • Уговорете се с учениците/родителите как да комуникирате, като приоритизирате писмени варианти - имейл, вайбър, групи и пр. Телефонът посочете само като спешен канал, по който да ви търсят само за най-важните теми. Това ще ви помогне по-добре да организирате своето време.

 • Поставяне на ясни очаквания към родители и деца - например: след 17:00 няма да мога да обърна внимание на въпросите, затова най-вероятно ще получите отговор сутринта (адаптирайте спрямо своя график).

 • Дайте максимално много предварителна и ясна информация на родителите за организацията и насоки как да подкрепят от вкъщи, за да избегнете постоянната комуникация и задаването на еднотипни въпроси.

 • Може да си отделите конкретно време за отговаряне на съобщения и обаждания по телефона, през другото време, изключете звучните известия от социалните мрежи чрез настройките. Това ще ви спести много време. 

 • Използвайте приложения, които помагат за оптимизиране и организиране на времето. Няма по-подходящ момент от сега да се научите да ги ползвате и да си създадете полезен навик. Най-лесното е през гугъл календар. (вижте видео как да използвате)

 • Използвайте платформи за оценка и работа, които сами отчитат резултати като Quizizz.(вижте още за оценяването и подходящи платформи)

 • Отделяйте време и за чисто човешко общуване и теми, които са извън учебното съдържание. Както в истинското училище, така и в дистанционното, комуникацията и усмивките на децата много помагат и за вашата мотивация и за вашето по-добро настроение в настоящата ситуация.

 • Oтговаряйте на родителите, защото имат нужда от подкрепа повече от всякога. Ако в останалото време учителите търсят ангажираността им по-активно, то сега имате възможност да изградите взаимоотношения, нагласи и навици, които да продължат и след дистанционното обучение.

 • Обсъдете с колеги - какво ви помага и какво ви пречи да се справяте в настоящата ситуация, може да вземете идеи от тях, които да изпробвате или да получите подкрепа.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече