Зрелостниците могат да видят писмените си работи от ДЗИ 2018

Зрелостниците от Първа английска езикова гимназия, които желаят да видят сканираните си и оценени писмени работи от ДЗИ 2018 г., имат възможността да го направят в четвъртък (14.06.2018 г.) и петък (15.06.2018 г.)  от 09:00 ч. до 16:00 ч. в библиотеката.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече