„Игра с коня“-проект на Първа АЕГ, насочен към популяризиране значението на конния и шахматен спорт, здравословния и активен  начин на живот, кариерното ориентиране  и  развиването на личностния потенциал

         На 30.09.2022г. Първа английска езикова гимназия финализира нов проект, с подкрепата на ПИСТ  към Столична община – „Игра с коня“.

 Ученици от 9.10.11. и 12. клас посетиха конната база  в с. Белчин, Софийска област, където имаха възможността да получат няколко урока по конна езда, както  и да  покажат на практика уменията си в шахматния спорт.

Турнирът по шахмат, който се състоя на открито, бе проведен под ръководството на професионалния треньор и шахматен организатор г-н С. Стоичков, преподавател в Първа АЕГ по шахмат. Участниците в проекта се запознаха с историята и съвременното развитие на двата спорта – конна езда и шахмат.

Надяваме се , че тези активности ще мотивират още повече младите хора да спортуват и живеят здравословно!

  

      


 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече